Šaty a svetríky

Bobuľkový detský svetrík

Materiál:

Vlna Red heart baby
Spotreba pri veľkosti 62: 1 klbko modrej a 1 klbko bielej farby

Háčik 4,0 mm
Nožnice, Gombík

Veľkosť 62:

Uháčkujeme si retiazku zo 49 očiek

1.RAD: uháčkujeme 1 PDS do 3. očka od háčika, 1 PDS do všetkých očiek retiazky (47 PDS) Odstrihneme a ukončíme. S novou farbou začneme v 1. PDS predchádzajúceho radu.

2.RAD: uháčkujeme 1 RO a 1 PDS do 1. PDS, 1 PDS do 2 očiek, 1 PS do nasl. očka, 1 PDS do 3, teraz si uháčkujeme rohové očko (1 PDS 1 RO 1 PDS), 1 PDS do 3, 1 PS, 1 PDS do 3, znovu si uháčkujeme rohové očko (1 PDS 1 RO 1 PDS), (1 PDS do 3, 1 PS)3x, 1 PDS do 3, rohové očko (1 PDS 1 RO 1 PDS), 1 PDS do 3 , 1 PS, 1 PDS do 3, rohové očko, 1 PDS do 3, 1 PS, 1 PDS do 3. Odstrihneme vlnu.

3.RAD: začneme znovu s bielou farbou v 1. PDS predchádzajúceho radu.
Uháčkujeme 1 RO, 1 PDS do 1. očka, 1 PDS do 2, 1 RO, nasl. bobuľku preskočíme a pokračujeme do nasl. PDS, 1 PDS do 4, potom uháčkujeme rohové očko do stredu rohového očka predchádzajúceho radu, 1 PDS do 4, 1 RO, nasl. PS preskočíme, 1 PDS do 4, rohové očko, 1 PDS do 4, 1 RO, nasl. PS preskočíme, (1PDS do 3, 1 RO)2x, 1 PDS do 4, rohové očko, 1 PDS do 4, 1 RO, PS preskočíme, 1 PDS do 4, rohové očko, 1 PDS do 4, 1 RO nasl. PS preskočíme, 1 PDS do 3. Odstrihneme.

4.RAD: s modrou farbou začneme v 1. PDS predchádzajúceho radu, uháčkujeme 1 RO, 1 PDS do 1. očka, 1 PS do nasl. očka, 1 PDS do nasl. očka, 1 PDS do medzery, 1 PDS do nasl. očka (1. PDS tesne za medzerou), zopakujeme tento postup 1 PS, 1 PDS do 3 očiek (vrátane medzery) a potom uháčkujeme rohové očko do stredu rohového očka predchádzajúceho radu.
1 PDS do 3, 1 PS, 1 PDS do 3, 1 PS, 1 PDS do 3. Rohové očko. (1 PDS do 3, 1 PS) 4x, 1 PDS do 3, rohové očko. (1 PDS do 3, 1 PS) 2x, 1 PDS do 3, rohové očko. (1 PDS do 3, 1 PS) 2x, 1 PDS. Uháčkujeme 1 RO a spojíme do 1. PDS pevným okom. Odstrihneme.

Nahodíme vlnu v zadnom rohovom očku (2. roh v smere háčkovania od miesta kde sme spájali pevným okom)

5. RAD: uháčkujeme 1 RO, 1 PDS do 4, 1 RO, nasl. PS preskočíme, (1 PDS do 3, 1 RO) 3x – bobuľku vždy preskakujeme! Potom 1 PDS do 4, rohové očko. 1 PDS do 4, 1 RO, 1 PDS do 3, 1 RO, 1 PDS do 4, rohové očko. 1 PDS do 4, 1 RO, (1 PDS do 3, 1 RO) 3x, 1 PDS do 4, rohové očko. 1 PDS do 4, 1 RO, 1 PDS do 3, 1 RO, 1 PDS do 4, rohové očko a spojíme do 1. PDS pevným okom. Zmeníme farbu a pokračujeme.

Pokračujte podľa tabuľky:
Poznámka: 2 PDS na začiatku radu budeme teraz háčkovať preto aby nám vychádzali bobuľky do stredného PDS a aby sa nám očká neposunuli. Zároveň sa tým zachovajú 3 PDS na začiatku radu.

11. RAD: 1 RO, 4 PDS, 1 RO, (3 PDS, 1 RO) 6x, 4 PDS a teraz si vytvoríme priestor pre prvý rukávik. Uháčkujeme 1 PDS do rohového očka, potom 1 RO nasledujúce očká na rukávovej časti preskočíme a do nasledujúceho rohového očka uháčkujeme 1 PDS. Potom pokračujeme znovu klasickým spôsobom 4 PDS, 1 RO, (3 PDS, 1 RO)6x, 4 PDS, 1 PDS do rohového očka, 1 RO, nasledujúce očká na rukávovej časti preskočíme a uháčkujeme 1 PDS do rohového očka na konci radu. (vytvorili sme priestor pre 2. rukáv). Spojíme do 1. PDS pevným okom.

12. RAD: 1 RO, 2 PDS, 1 PDS, 1 PS, (1 PDS do 3 očiek vrátane medzery, 1 PS do nasl. očka) opakujeme na koniec strany, na konci máme 3 PDS a uháčkujeme 1 PS aj do medzery popod 1 RO . Pokračujeme 1 PDS do 3 očiek a 1 PS na koniec radu. Na konci uháčkujeme 1 PS do medzery popod 1 RO a spojíme do 1. PDS pevným okom.

13. RAD: 1 RO, (1 PDS do 3, 1 RO) opakujeme na koniec radu. Na konci spojíme do 1. PDS pevným okom.

14. RAD: 1 RO, 1 PDS, 1 PS, 1 PDS do 3. Opakujeme 1 PS, 1 PDS do 3 až na koniec radu a na konci si uháčkujeme posledné 2 PDS a spojíme do 1. PDS pevným okom.

15. RAD: 1 RO, 1 PDS, 1 RO, 1 PDS do 3, opakujeme na koniec radu. Na konci uháčkujeme posledné 2 PDS a spojíme do 1. PDS pevným okom.

16-29. rad: Pokračujeme v striedaní posledných 2 radov. Očká na začiatku radov s bobuľkami si upravujeme tak aby nám vychádzali bobuľky do stredného polodlhého stĺpiku z trojice PDS.

30. RAD: 1 RO, 1 PDS do všetkých očiek dookola, vrátane medzier. Spojíme.

31. RAD: 1 RO, 1 KS do všetkých očiek dookola. Spojíme.

Odstrihneme vlnu a ukončíme.

Rukávy:

Budeme začínať zo zadnej strany v rohovom očku.

1.RAD: Uháčkujeme si 1 RO , 1 PDS do 1. očka, 1 PDS do 3 očiek, 1 RO, nasl. bobuľku preskočíme. Pokračujeme v tom istom vzore ako v celom svetríku, 1 PDS do 3, 1 RO , bobuľku preskočíme. Na konci radu spojíme do 1. PDS pevným okom.

2. RAD: 1 RO, 1 PDS do 1. očka, 1 PDS do nasl. očka, 1 PS, 1 PDS do 3 očiek vrátane medzery, opakujeme 1 PS, 1 PDS do 3 očiek až na koniec radu. Spojíme. Máme 7 bobuliek v rade.

3.-13. RAD: Opakujeme posledné 2 rady. Očká na začiatku radov s bobuľkami si prispôsobujeme tak, aby nám bobuľky vychádzali vždy do stredného polodlhého stĺpiku.

14.RAD: 1 RO, 1 PDS do 3 očiek, zháčkujeme do 1 PS nasledujúce 2 trojice polodlhých stĺpikov (vpichujeme vždy do toho stredného stĺpiku) a ten PS bude len 3x nahodený. Potom pokračujeme klasickým spôsobom 1 PDS do 3 očiek, 1 PS. Spojíme.

15. RAD: 1 RO, 3 PDS, 1 RO, bobuľku preskočíme. Opakujeme na koniec radu. Spojíme.

16. RAD: 1 RO, 1 PDS do všetkých očiek dookola, vrátane medzier. Spojíme.

17. RAD: 1 RO, 1 KS do všetkých očiek dookola. Spojíme a vlnu odstrihneme. Ukončíme. Rovnakým spôsobom si uháčkujeme aj druhý rukáv.

Lem okolo krku:

Začneme v mieste, kde sa nám otvára svetrík, nahodíme si vlnu do radu s bobuľkami, a budeme pracovať z bočnej strany, do bočných očiek. Uháčkujeme si 1 RO, a 1 KS do toho istého očka. Pokračujeme 1 KS do nasl. radu. Potom 1 KS do nasl. radu,vytvoríme si dieru na gombík- uháčkujeme si 3 alebo 4 retiazkové očká (podľa veľkosti gombíka) a uháčkujeme 1 KS do toho istého radu. Potom uháčkujeme 3 KS do posledného radu, a tým si vytvoríme rohové očko. Pokračujeme na hornej strane , prvé očko preskočíme a do nasl. uháčkujeme 1 KS. Pokračujeme 1 KS do všetkých očiek dookola. Na druhej strane si uháčkujeme taktiež rohové očko z 3 KS a pokračujeme 1 KS z bočnej strany do 3 radov. Potom 1 KS do očka medzi jednotlivými stranami otvoru, a spojíme do 1. KS pevným okom.

Prišijeme gombík a svetrík je hotový 🙂

Veľkosť 68-74:

Uháčkujeme si retiazku zo 49 očiek

1.RAD: uháčkujeme 1 PDS do 3. očka od háčika, 1 PDS do všetkých očiek retiazky (47 PDS) Odstrihneme a ukončíme. S novou farbou začneme v 1. PDS predchádzajúceho radu.

2.RAD: uháčkujeme 1 RO a 1 PDS do 1. PDS, 1 PDS do 2 očiek, 1 PS do nasl. očka, 1 PDS do 3, teraz si uháčkujeme rohové očko (1 PDS 1 RO 1 PDS), 1 PDS do 3, znovu si uháčkujeme rohové očko (1 PDS 1 RO 1 PDS), (1 PDS do 3, 1 PS)3x, 1 PDS do 3, rohové očko (1 PDS 1 RO 1 PDS), 1 PDS do 3 , 1 PS, 1 PDS do 3, rohové očko, 1 PDS do 3, 1 PS, 1 PDS do 3. Odstrihneme vlnu.

3.RAD: začneme znovu s bielou farbou v 1. PDS predchádzajúceho radu.
Uháčkujeme 1 RO, 1 PDS do 1. očka, 1 PDS do 2, 1 RO, nasl. bobuľku preskočíme a pokračujeme do nasl. PDS, 1 PDS do 4, potom uháčkujeme rohové očko do stredu rohového očka predchádzajúceho radu, 1 PDS do 4, 1 RO, nasl. PS preskočíme, 1 PDS do 4, rohové očko, 1 PDS do 4, 1 RO, nasl. PS preskočíme, (1PDS do 3, 1 RO)2x, 1 PDS do 4, rohové očko, 1 PDS do 4, 1 RO, PS preskočíme, 1 PDS do 4, rohové očko, 1 PDS do 4, 1 RO nasl. PS preskočíme, 1 PDS do 3. Odstrihneme.

4.RAD: s modrou farbou začneme v 1. PDS predchádzajúceho radu, uháčkujeme 1 RO, 1 PDS do 1. očka, 1 PS do nasl. očka, 1 PDS do nasl. očka, 1 PDS do medzery, 1 PDS do nasl. očka (1. PDS tesne za medzerou), zopakujeme tento postup 1 PS, 1 PDS do 3 očiek (vrátane medzery) a potom uháčkujeme rohové očko do stredu rohového očka predchádzajúceho radu.
1 PDS do 3, 1 PS, 1 PDS do 3, 1 PS, 1 PDS do 3. Rohové očko. (1 PDS do 3, 1 PS) 4x, 1 PDS do 3, rohové očko. (1 PDS do 3, 1 PS) 2x, 1 PDS do 3, rohové očko. (1 PDS do 3, 1 PS) 2x, 1 PDS. Uháčkujeme 1 RO a spojíme do 1. PDS pevným okom. Odstrihneme.

Nahodíme vlnu v zadnom rohovom očku (2. roh v smere háčkovania od miesta kde sme spájali pevným okom)

5. RAD: uháčkujeme 1 RO, 1 PDS do 4, 1 RO, nasl. PS preskočíme, (1 PDS do 3, 1 RO) 3x – bobuľku vždy preskakujeme! Potom 1 PDS do 4, rohové očko. 1 PDS do 4, 1 RO, 1 PDS do 3, 1 RO, 1 PDS do 4, rohové očko. 1 PDS do 4, 1 RO, (1 PDS do 3, 1 RO) 3x, 1 PDS do 4, rohové očko. 1 PDS do 4, 1 RO, 1 PDS do 3, 1 RO, 1 PDS do 4, rohové očko a spojíme do 1. PDS pevným okom. Zmeníme farbu a pokračujeme.

Pokračujte podľa tabuľky:
Poznámka: 2 PDS na začiatku radu budeme teraz háčkovať preto aby nám vychádzali bobuľky do stredného PDS a aby sa nám očká neposunuli. Zároveň sa tým zachovajú 3 PDS na začiatku radu.

13. RAD: 1 RO, 4 PDS, 1 RO, (3 PDS, 1 RO) 6x, 4 PDS a teraz si vytvoríme priestor pre prvý rukávik. Uháčkujeme 1 PDS do rohového očka, potom 1 RO nasledujúce očká na rukávovej časti preskočíme a do nasledujúceho rohového očka uháčkujeme 1 PDS. Potom pokračujeme znovu klasickým spôsobom 4 PDS, 1 RO, (3 PDS, 1 RO)6x, 4 PDS, 1 PDS do rohového očka, 1 RO, nasledujúce očká na rukávovej časti preskočíme a uháčkujeme 1 PDS do rohového očka na konci radu. (vytvorili sme priestor pre 2. rukáv). Spojíme do 1. PDS pevným okom.

14. RAD: 1 RO, 2 PDS, 1 PDS, 1 PS, (1 PDS do 3 očiek vrátane medzery, 1 PS do nasl. očka) opakujeme na koniec strany, na konci máme 3 PDS a uháčkujeme 1 PS aj do medzery popod 1 RO . Pokračujeme 1 PDS do 3 očiek a 1 PS na koniec radu. Na konci uháčkujeme 1 PS do medzery popod 1 RO a spojíme do 1. PDS pevným okom.

15. RAD: 1 RO, (1 PDS do 3, 1 RO) opakujeme na koniec radu. Na konci spojíme do 1. PDS pevným okom.

16. RAD: 1 RO, 1 PDS, 1 PS, 1 PDS do 3. Opakujeme 1 PS, 1 PDS do 3 až na koniec radu a na konci si uháčkujeme posledné 2 PDS a spojíme do 1. PDS pevným okom.

17. RAD: 1 RO, 1 PDS, 1 RO, 1 PDS do 3, opakujeme na koniec radu. Na konci uháčkujeme posledné 2 PDS a spojíme do 1. PDS pevným okom.

18-31. rad (pre veľkosť 74 uháčkujeme 33 radov):
Pokračujeme v striedaní posledných 2 radov. Očká na začiatku radov s bobuľkami si upravujeme tak aby nám vychádzali bobuľky do stredného polodlhého stĺpiku z trojice PDS.

32. RAD (veľ.74- 34. RAD): 1 RO, 1 PDS do všetkých očiek dookola, vrátane medzier. Spojíme.

33. RAD (veľ.74- 35. RAD): 1 RO, 1 KS do všetkých očiek dookola. Spojíme.

Odstrihneme vlnu a ukončíme.

Rukávy:

Budeme začínať zo zadnej strany v rohovom očku.

1.RAD: Uháčkujeme si 1 RO , 1 PDS do 1. očka, 1 PDS do 3 očiek, 1 RO, nasl. bobuľku preskočíme. Pokračujeme v tom istom vzore ako v celom svetríku, 1 PDS do 3, 1 RO , bobuľku preskočíme. Na konci radu spojíme do 1. PDS pevným okom.

2. RAD: 1 RO, 1 PDS do 1. očka, 1 PDS do nasl. očka, 1 PS, 1 PDS do 3 očiek vrátane medzery, opakujeme 1 PS, 1 PDS do 3 očiek až na koniec radu. Spojíme.

3.-13. RAD (veľ. 74- 3.-15. RAD): Opakujeme posledné 2 rady. Očká na začiatku radov s bobuľkami si prispôsobujeme tak, aby nám bobuľky vychádzali vždy do stredného polodlhého stĺpiku.

14.RAD (veľ. 74- 16. RAD): 1 RO, 1 PDS do 3 očiek, zháčkujeme do 1 PS nasledujúce 2 trojice polodlhých stĺpikov (vpichujeme vždy do toho stredného stĺpiku) a ten PS bude len 3x nahodený. Potom pokračujeme klasickým spôsobom 1 PDS do 3 očiek, 1 PS. Spojíme.

15. RAD (veľ. 74- 17. RAD) : 1 RO, 3 PDS, 1 RO, bobuľku preskočíme. Opakujeme na koniec radu. Spojíme.

16. RAD (veľ. 74- 18. RAD) : 1 RO, 1 PDS do všetkých očiek dookola, vrátane medzier. Spojíme.

17. RAD (veľ. 74- 19. RAD) : 1 RO, 1 KS do všetkých očiek dookola. Spojíme a vlnu odstrihneme. Ukončíme. Rovnakým spôsobom si uháčkujeme aj druhý rukáv.

Lem okolo krku:

Začneme v mieste, kde sa nám otvára svetrík, nahodíme si vlnu do radu s bobuľkami, a budeme pracovať z bočnej strany, do bočných očiek. Uháčkujeme si 1 RO, a 1 KS do toho istého očka. Pokračujeme 1 KS do nasl. radu. Potom 1 KS do nasl. radu,vytvoríme si dieru na gombík- uháčkujeme si 3 alebo 4 retiazkové očká (podľa veľkosti gombíka) a uháčkujeme 1 KS do toho istého radu. Potom uháčkujeme 3 KS do posledného radu, a tým si vytvoríme rohové očko. Pokračujeme na hornej strane , prvé očko preskočíme a do nasl. uháčkujeme 1 KS. Pokračujeme 1 KS do všetkých očiek dookola. Na druhej strane si uháčkujeme taktiež rohové očko z 3 KS a pokračujeme 1 KS z bočnej strany do 3 radov. Potom 1 KS do očka medzi jednotlivými stranami otvoru, a spojíme do 1. KS pevným okom.

Prišijeme gombík a svetrík je hotový 🙂

Videonávod:

Veľkosť 86-92:

Začneme retiazkou zo 73 očiek.

1.RAD: Uháčkujeme 1 PDS do 3. očka od háčika, pokračujeme 1 PDS do všetkých očiek retiazky. (71 PDS) Odstrihneme a ukončíme. S novou farbou začneme v 1. PDS predchádzajúceho radu.

2.RAD: uháčkujeme 1 RO a 1 PDS do 1. PDS, 1 PDS do 2 očiek, (1 PS do nasl. očka, 1 PDS do 3)2x, teraz si uháčkujeme rohové očko (1 PDS 1 RO 1 PDS), 1 PDS do 3, (1 PS, 1 PDS do 3)2x, znovu si uháčkujeme rohové očko (1 PDS 1 RO 1 PDS), (1 PDS do 3, 1 PS)5x, 1 PDS do 3, rohové očko (1 PDS 1 RO 1 PDS), 1 PDS do 3 , (1 PS, 1 PDS do 3)2x, rohové očko, 1 PDS do 3, (1 PS, 1 PDS do 3)2x. Odstrihneme vlnu.

Pokračujeme v pridávaní očiek ako vo veľkosti 62. Počet radov na výšku svetra bude väčší, takisto rukávy musíme uháčkovať väčšie takže predný a zadný diel budeme spájať o 3-4 rady nižšie ako vo veľkosti 62.

Tento postup je len orientačný keďže som ho nestihla celý uháčkovať, ale snáď vám to pomôže 🙂Tento web k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti používa súbory cookie. Používaním tohto webu s ním súhlasíte. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť