Čiapky

Háčkovaný čepiec

Veľkosť 36-38 cm:

Zadná časť:

Uháčkujeme retiazku z 21 očiek.

RAD 1: 1 DS do 3. očka od háčika, 1 DS do 17 očiek, 6 DS do posledného očka, 1 DS do 18 očiek.

RAD 2: 2 RO, otočíme prácu. 2 DS do 1. očka, 1 DS do 17 očiek, 2 DS do 6 očiek, 1 DS do 17 očiek, 2 DS do posledného očka.

RAD 3: 2 RO, otočíme prácu.1 DS do 19 očiek, (2 DS,1 DS)2x, 1 DS,2 DS, 2 DS, 1 DS, (1 DS, 2 DS) 2x. 1 DS do 19 očiek.

RAD 4: 2 RO, otočíme prácu.2 DS do prvého očka, 1 DS do 18 očiek, (2 DS, 1 DS, 1 DS) 2x, 1 DS,1 DS,2 DS,2 DS,1 DS,1 DS, (1 DS,1 DS,2 DS)2x, 1 DS do 18 očiek, 2 DS do posledného očka.

RAD 5: 2 RO, otočíme prácu. 1 DS do 20 očiek, (2 DS, 1 DS do 3)2x, 1 DS do 3, 2 DS do 2 očiek, 1 DS do 3, (1 DS do 3, 2 DS)2x, 1 DS do 20. (Máme uháčkovaných 70 DS)

RAD 6: 1 RO, 2 KS do 1. očka, 1 KS do 33 očiek, 2 KS do nasl. očka, 1 KS do 34 očiek. 2 KS do posledného očka. (73 KS)

RAD 7: 1 RO, otočíme prácu. 1 KS do 1. očka, 3 RO, 3 očká preskočíme, 1 KS do nasl. očka. Opakujeme postup (3 RO, 3 očká preskočíme, 1 KS do nasl. očka) až na koniec radu.

RAD 8: 1 RO, otočíme prácu. 1 KS do prvého očka, 5 DS do priestoru popod 3 RO, 1 KS do nasl. KS. Opakujeme tento postup (5 DS do medzery, 1 KS do KS) až na koniec radu. Odstrihneme vlnu.

RAD 9: (Ak chceme farebný lem, tak použijeme inú farbu vlny)
Začneme z tej istej strany ako RAD 8. Nahodíme vlnu do prvého KS predchádzajúceho radu a uháčkujeme 1 RO. Potom uháčkujeme 1 KS do prvého dlhého stĺpiku a pokračujeme 1 KS do 4 DS. 1 PO do KS. Opakujeme tento postup (1 KS do 5 DS, 1 PO do KS) až na koniec radu. Odstrihneme a ukončíme.

Bočná časť:

RAD 10: Teraz budeme háčkovať popod vlnovky, ktoré sme uháčkovali v rade 8. Nahodíme vlnu v 1. krátkom stĺpiku na opačnej strane ako v rade 9 (budeme pracovať z vnútornej strany čepca, popod vlnovkou). Uháčkujeme 1 RO, a 1 KS do 1. očka. Potom uháčkujeme 1 KS do 3 očiek popod vlnovkou. Potom znovu 1 KS do KS (pracujeme popod krátkym stĺpikom z vlnovkovéhp vzoru) a znovu 1 KS do 3 očiek popod vlnovkou. Tento postup opakujeme až na koniec radu a na konci uháčkujeme posledný KS do posledného KS.

RAD 11: Uháčkujeme 1 RO a otočíme prácu, uháčkujeme 1 KS do 1. očka, 1 KS do 4 očiek, 2 KS do nasl. očka. 1 KS do 7 očiek. Opakujeme (1 KS do 7, 2 KS) 6x, potom 1 KS do 5 očiek, 2 KS, 1 KS do 6 očiek. (81 KS)

RAD 12: 1 RO, otočíme prácu. 1 KS do 1. očka, 3 očká preskočíme, a uháčkujeme 7 DS do 4. očka. Znovu 3 očká preskočíme a uháčkujeme 1 KS do 4. očka. Opakujeme tento postup až na koniec radu.

RAD 13: 2 RO, otočíme prácu. 1 DS do 1. očka, 3 RO, 1 KS do 4. očka na mušľovom vzore. 3 RO a 1 DS do KS. Opakujeme tento postup až na koniec radu.

RAD 14-21: opakujeme rady 12 a 13

RAD 22: Zopakujeme rad 12

Obháčkovanie spodnej strany čepca:

Najprv si vyrovnáme okraj: uháčkujeme 1 RO, otočíme prácu a uháčkujeme 1 PDS do 1 očka. Potom uháčkujeme 1 PO do 2. očka mušľového vzoru. Uháčkujeme 1 RO otočíme, a uháčkujeme 1 PO do priestoru popod PDS.

Teraz začneme s lemovaním:

RAD 1: 1 RO, 1 KS do 1. očka. Potom pokračujeme 1 KS do všetkých očiek na bočnej strane čepca ( háčkujeme približne 2 KS do 1. radu s mušľovými vzormi). Potom pokračujeme aj na zadnej strane a znovu na bočnej strane.

RAD 2: 1 RO, otočíme, uháčkujeme 1 KS do 1. očka, potom 2 RO, 1 očko preskočíme a uháčkujeme 1 KS do nasl. očka. Opakujeme tento postup (2 RO, 1 očko preskočíme, 1 KS do nasl. očka) až na koniec radu.

RAD 3: 1 RO, otočíme, uháčkujeme 1 KS do 1. očka, potom 1 KS do medzery. Opakujeme tento postup až na koniec radu. Odstrihneme a ukončíme.

Na konci si ešte prišijeme prvé spodné vlnovky na oboch stranách, aby neodstávali, a potom si do spodnej časti s dierkami vtiahneme šnúrku na zaviazanie.

Hotovo!

Veľkosť 39-40

Zadná časť:

Uháčkujeme retiazku z 21 očiek.

RAD 1: 1 DS do 3. očka od háčika, 1 DS do 17 očiek, 6 DS do posledného očka, 1 DS do 18 očiek.

RAD 2: 2 RO, otočíme prácu. 2 DS do 1. očka, 1 DS do 17 očiek, 2 DS do 6 očiek, 1 DS do 17 očiek, 2 DS do posledného očka.

RAD 3: 2 RO, otočíme prácu.1 DS do 19 očiek, (2 DS,1 DS)2x, 1 DS,2 DS, 2 DS, 1 DS, (1 DS, 2 DS) 2x. 1 DS do 19 očiek.

RAD 4: 2 RO, otočíme prácu.2 DS do prvého očka, 1 DS do 18 očiek, (2 DS, 1 DS, 1 DS) 2x, 1 DS,1 DS,2 DS,2 DS,1 DS,1 DS, (1 DS,1 DS,2 DS)2x, 1 DS do 18 očiek, 2 DS do posledného očka. (58 DS)

RAD 5: 2 RO, otočíme prácu. 1 DS do 16 očiek, (2 DS, 1 DS do 2)3x, 1 DS do 2, 2 DS do 4 očiek, 1 DS do 2, (1 DS do 2, 2 DS)3x, 1 DS do 16. (Máme uháčkovaných 68 DS)

RAD 6: 1 RO, 2 KS do 1. očka, 1 KS do 31 očiek, 2 KS do nasl. 3 očiek, 1 KS do 32 očiek. 2 KS do posledného očka. (73 KS)

RAD 7: 1 RO, otočíme prácu. 1 KS do 1. očka, 3 RO, 3 očká preskočíme, 1 KS do nasl. očka. Opakujeme postup (3 RO, 3 očká preskočíme, 1 KS do nasl. očka) až na koniec radu.

RAD 8: 1 RO, otočíme prácu. 1 KS do prvého očka, 5 DS do priestoru popod 3 RO, 1 KS do nasl. KS. Opakujeme tento postup (5 DS do medzery, 1 KS do KS) až na koniec radu. Odstrihneme vlnu.

RAD 9: (Ak chceme farebný lem, tak použijeme inú farbu vlny) Začneme z tej istej strany ako RAD 8. Nahodíme vlnu do prvého KS predchádzajúceho radu a uháčkujeme 1 RO. Potom uháčkujeme 1 KS do prvého dlhého stĺpiku a pokračujeme 1 KS do 4 DS. 1 PO do KS. Opakujeme tento postup (1 KS do 5 DS, 1 PO do KS) až na koniec radu. Odstrihneme a ukončíme.

Bočná časť:

RAD 10: Teraz budeme háčkovať popod vlnovky, ktoré sme uháčkovali v rade 8. Nahodíme vlnu v 1. krátkom stĺpiku na opačnej strane ako v rade 9 (budeme pracovať z vnútornej strany čepca, popod vlnovkou). Uháčkujeme 1 RO, a 1 KS do 1. očka. Potom uháčkujeme 1 KS do 3 očiek popod vlnovkou. Potom znovu 1 KS do KS (pracujeme popod krátkym stĺpikom z vlnovkovéhp vzoru) a znovu 1 KS do 3 očiek popod vlnovkou. Tento postup opakujeme až na koniec radu a na konci uháčkujeme posledný KS do posledného KS.

RAD 11: Uháčkujeme 1 RO a otočíme prácu, uháčkujeme 1 KS do 1. očka, 1 KS do 4 očiek, 2 KS do nasl. očka. 1 KS do 7 očiek. Opakujeme (1 KS do 7, 2 KS) 6x, potom 1 KS do 5 očiek, 2 KS, 1 KS do 6 očiek. (81 KS)

RAD 12: 1 RO, otočíme prácu. 1 KS do 1. očka, 3 očká preskočíme, a uháčkujeme 7 DS do 4. očka. Znovu 3 očká preskočíme a uháčkujeme 1 KS do 4. očka. Opakujeme tento postup až na koniec radu.

RAD 13: 2 RO, otočíme prácu. 1 DS do 1. očka, 3 RO, 1 KS do 4. očka na mušľovom vzore. 3 RO a 1 DS do KS. Opakujeme tento postup až na koniec radu.

RAD 14-23: opakujeme rady 12 a 13

RAD 24: Zopakujeme rad 12


Obháčkovanie spodnej strany čepca:

Najprv si vyrovnáme okraj: uháčkujeme 1 RO, otočíme prácu a uháčkujeme 1 PDS do 1 očka. Potom uháčkujeme 1 PO do 2. očka mušľového vzoru. Uháčkujeme 1 RO otočíme, a uháčkujeme 1 PO do priestoru popod PDS. 

Teraz začneme s lemovaním:

RAD 1: 1 RO, 1 KS do 1. očka. Potom pokračujeme 1 KS do všetkých očiek na bočnej strane čepca ( háčkujeme približne 2 KS do 1. radu s mušľovými vzormi). Potom pokračujeme aj na zadnej strane a znovu na bočnej strane.

RAD 2: 1 RO, otočíme, uháčkujeme 1 KS do 1. očka, potom 2 RO, 1 očko preskočíme a uháčkujeme 1 KS do nasl. očka. Opakujeme tento postup (2 RO, 1 očko preskočíme, 1 KS do nasl. očka) až na koniec radu.


RAD 3: 1 RO, otočíme, uháčkujeme 1 KS do 1. očka, potom 1 KS do medzery. Opakujeme tento postup až na koniec radu. Odstrihneme a ukončíme.

Na konci si ešte prišijeme prvé spodné vlnovky na oboch stranách, aby neodstávali, a potom si do spodnej časti s dierkami vtiahneme šnúrku na zaviazanie.

Hotovo!

 

 

 

Veľkosť 42-44 cm:

Zadná časť:

Uháčkujeme retiazku z 23 očiek.

RAD 1: 1 DS do 3. očka od háčika, 1 DS do 19 očiek, 6 DS do posledného očka, 1 DS do 20 očiek.

RAD 2: 2 RO, otočíme prácu. 2 DS do 1. očka, 1 DS do 19 očiek, 2 DS do 6 očiek, 1 DS do 19 očiek, 2 DS do posledného očka.

RAD 3: 2 RO, otočíme prácu.1 DS do 21 očiek, (2 DS,1 DS)2x, 1 DS,2 DS, 2 DS, 1 DS, (1 DS, 2 DS) 2x. 1 DS do 21 očiek.

RAD 4: 2 RO, otočíme prácu.2 DS do prvého očka, 1 DS do 20 očiek, (2 DS, 1 DS, 1 DS) 2x, 1 DS,1 DS,2 DS,2 DS,1 DS,1 DS, (1 DS,1 DS,2 DS)2x, 1 DS do 20 očiek, 2 DS do posledného očka.

RAD 5: 2 RO, otočíme prácu. 1 DS do 21 očiek, (2 DS,1 DS,1 DS)3x, 1 DS do 2, 2 DS do 4 očiek, 1 DS do 2, (1 DS,1 DS,2 DS)3x, 1 DS do 21.

RAD 6: 2 RO, otočíme prácu. 2 DS, 1 DS do 37, 2 DS, 1 DS do 38, 2 DS. (81)

RAD 7: 1 RO, otočíme prácu. 1 KS do 1. očka, 3 RO, 3 očká preskočíme, 1 KS do nasl. očka. Opakujeme postup (3 RO, 3 očká preskočíme, 1 KS do nasl. očka) až na koniec radu.

RAD 8: 1 RO, otočíme prácu. 1 KS do prvého očka, 5 DS do priestoru popod 3 RO, 1 KS do nasl. KS. Opakujeme tento postup (5 DS do medzery, 1 KS do KS) až na koniec radu. Odstrihneme vlnu.

RAD 9: (Ak chceme farebný lem, tak použijeme inú farbu vlny)
Začneme z tej istej strany ako RAD 8. Nahodíme vlnu do prvého KS predchádzajúceho radu a uháčkujeme 1 RO. Potom uháčkujeme 1 KS do prvého očka (KS) a pokračujeme 1 KS do 5 DS. 1 KS do KS. Opakujeme tento postup (1 KS do 5 DS, 1 KS do KS) až na koniec radu. Odstrihneme a ukončíme.

Bočná časť:

RAD 10: Teraz budeme háčkovať popod vlnovky, ktoré sme uháčkovali v rade 8. Nahodíme vlnu v 1. krátkom stĺpiku na opačnej strane ako v rade 9 (budeme pracovať z vnútornej strany čepca, popod vlnovkou). Uháčkujeme 1 RO, a 1 KS do 1. očka. Potom uháčkujeme 1 KS do 3 očiek popod vlnovkou. Potom znovu 1 KS do KS (pracujeme popod krátkym stĺpikom z vlnovkovéhp vzoru) a znovu 1 KS do 3 očiek popod vlnovkou. Tento postup opakujeme až na koniec radu a na konci uháčkujeme posledný KS do posledného KS.

RAD 11: Uháčkujeme 1 RO a otočíme prácu, uháčkujeme 1 KS do 1. očka, 1 KS do 6 očiek, 2 KS do nasl. očka. Opakujeme (1 KS do 7, 2 KS) 7x, potom 1 KS do 17 očiek. (89 KS)

RAD 12: 1 RO, otočíme prácu. 1 KS do 1. očka, 3 očká preskočíme, a uháčkujeme 7 DS do 4. očka. Znovu 3 očká preskočíme a uháčkujeme 1 KS do 4. očka. Opakujeme tento postup až na koniec radu.

RAD 13: 2 RO, otočíme prácu. 1 DS do 1. očka, 3 RO, 1 KS do 4. očka na mušľovom vzore. 3 RO a 1 DS do KS. Opakujeme tento postup až na koniec radu.

RAD 14-23: opakujeme rady 12 a 13

RAD 24: Zopakujeme rad 12

Obháčkovanie spodnej strany čepca:

Najprv si vyrovnáme okraj: uháčkujeme 1 RO, otočíme prácu a uháčkujeme 1 PDS do 1 očka. Potom uháčkujeme 1 PO do 2. očka mušľového vzoru. Uháčkujeme 1 RO otočíme, a uháčkujeme 1 PO do priestoru popod PDS.

Teraz začneme s lemovaním:

RAD 1: 1 RO, 1 KS do 1. očka. Potom pokračujeme 1 KS do všetkých očiek na bočnej strane čepca ( háčkujeme približne 2 KS do 1. radu s mušľovými vzormi). Potom pokračujeme aj na zadnej strane a znovu na bočnej strane.

RAD 2: 1 RO, otočíme, uháčkujeme 1 KS do 1. očka, potom 2 RO, 1 očko preskočíme a uháčkujeme 1 KS do nasl. očka. Opakujeme tento postup (2 RO, 1 očko preskočíme, 1 KS do nasl. očka) až na koniec radu.

RAD 3: 1 RO, otočíme, uháčkujeme 1 KS do 1. očka, potom 1 KS do medzery. Opakujeme tento postup až na koniec radu. Odstrihneme a ukončíme.

Na konci si ešte prišijeme prvé spodné vlnovky na oboch stranách, aby neodstávali, a potom si do spodnej časti s dierkami vtiahneme šnúrku na zaviazanie.

Hotovo!

Videonávod:

Tento web k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti používa súbory cookie. Používaním tohto webu s ním súhlasíte. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť