Čelenky

Háčkovaná detská šatka na hlavu

Materiál:

100% bavlna Nela
Háčik 3,5 mm
Nožnice, ihla na vlnu

Spotreba vlny:

Veľkosť 42 cm: 1 klbko

Veľkosť 45 cm: 1 a pol klbka

Túto šatku si môžte uháčkovať v akejkoľvek veľkosti, dôležité je aby bol počet očiek základnej retiazky násobkom čísla 4!

Postup pre veľkosť 45 cm:

Na začiatku uháčkujeme retiazku zo 72 očiek.

Spojíme retiazku do kruhu-uháčkujeme 1 PO do 1. RO.

RAD 1: Teraz uháčkujeme 2 RO a 1 DS do 1. očka. Pokračujeme 1 DS do všetkých očiek retiazky. Na konci radu spojíme do 1. DS pevným okom. (72 DS)

RAD 2: (2 DS, 1 RO, 2 DS) do prvého očka, 3 očká preskočíme, opakujeme (2 DS, 1 RO, 2 DS) do nasl. očka a 3 očká preskočíme až na koniec radu. Spojíme do 1. DS pevným okom. Uháčkovali sme mušľové vzory.

Uháčkujeme 2 RO a prejdeme do zadnej časti práce-uháčkujeme 1 PO popod 1. mušľový vzor-do 1. DS prvého radu. Uháčkujeme 3 RO.

RAD 3: 1 DS do 3 očiek, 1 RO, 1 očko preskočíme, opakujeme (1 DS do 3 očiek, 1 RO, 1 očko preskočíme) na koniec radu. Na konci uháčkujeme 1 DS do 3 očiek. Uháčkujeme 2 RO, otočíme.

RAD 4: 1 DS do 3 očiek, 1 DS do medzery, opakujeme (1 DS do 3 očiek a 1 DS do medzery)až na koniec radu. Na konci uháčkujeme 1 DS do 3 očiek. Uháčkujeme 2 RO a otočíme (to budeme robiť pred začatím každého nového radu)

RAD 5: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 1 očka, 1 RO, 1 očko preskočíme, pokračujeme vo vzore až na koniec radu, a na konci 1 DS do 1 očka a posledné 2 očká zháčkujeme do 1 DS

RAD 6: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do medzery, pokračujeme 1 DS až na koniec radu, a na konci opäť zháčkujeme posledné 2 očká do 1 DS

RAD 7: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 3 očiek, 1 RO, 1 očko preskočíme, pokračujeme vo vzore až na koniec radu, a na konci 1 DS do 3 očiek a zháčkujeme posledné 2 očká do 1 DS

RAD 8: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 2 očiek, 1 DS do medzery, pokračujeme 1 DS až na koniec radu, a na konci opäť zháčkujeme 2 očká do 1 DS

RAD 9: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 1 očka, 1 RO, 1 očko preskočíme, pokračujeme vo vzore až na koniec radu, a na konci 1 DS do 1 očka a posledné 2 očká zháčkujeme do 1 DS

RAD 10-21: opakujeme rady 6-9

RAD 22: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do medzery, pokračujeme 1 DS až na koniec radu, a na konci opäť zháčkujeme posledné 2 očká do 1 DS

RAD 23: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 3 očiek, 1 RO, 1 očko preskočíme, pokračujeme vo vzore až na koniec radu, a na konci 1 DS do 3 očiek a zháčkujeme posledné 2 očká do 1 DS

RAD 24: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 2 očiek, 1 DS do medzery, pokračujeme 1 DS až na koniec radu, a na konci opäť zháčkujeme 2 očká do 1 DS

RAD 25: (Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do nasl. očka, 1 RO, 1 očko preskočíme)7x, 1 DS, posledné 2 očká zháčkujeme do 1 DS

RAD 26: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do medzery, pokračujeme (1 DS do 2 očiek, 1 DS do medzery) až na koniec radu, a na konci opäť zháčkujeme posledné 2 očká do 1 DS

RAD 27: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 2 očiek, (1 RO, 1 očko preskočíme, 1 DS do 2 očiek) až na koniec radu a na konci opäť zháčkujeme posl. 2 očká do 1 DS

RAD 28: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do nasl. očka, (1 DS do medzery, pokračujeme 1 DS do 2očiek) až na koniec, na konci zháčkujeme 2 očká do 1 DS

RAD 29: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 RO, 1 očko preskočíme, (1 DS do 2 očiek, 1 RO, 1 očko preskočíme)až na koniec, posledné 2 očká zháčkujeme do 1 DS

RAD 30: (Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, potom 1 DS do nasl. očka)4x, 1 DS a posledné 2 očká zháčkujeme do 1 DS

RAD 31: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 RO, 1 očko preskočíme, 1 DS do 4 očiek, 1 RO, 1 očko preskočíme, a posl. 2 očká zháčkujeme do 1 DS

RAD 32: Zháčkujeme 2 očká(1 DS a medzeru) do 1 DS, 1 DS do 4 očiek, a posl. 2 očká (1 medzeru a posledný DS) zháčkujeme do 1 DS

RAD 33: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 RO, preskočíme 2 očká a zháčkujeme 2 očká do 1 DS

RAD 34: Zháčkujeme 1 DS, medzeru a posledný DS do 1 DS

Uháčkujeme 1 RO a otočíme prácu.

LEMOVANIE:

Pracujeme na stranách, do každého jedného radu.

1 KS do nasl. radu. Potom uháčkujeme 1 mušľový vzor (2DS 1 RO 2 DS) do nasl. radu. Takto to budeme striedať až na koniec strany.

Keď máme jednu stranu hotovú- v strednej časti zháčkujeme obe zadné strany do 1 KS. Potom pokračujeme mušľovým vzorom do nasl. radu druhej strany a opäť tento postup striedame až kým neprídeme ku vrchu.

Potom uháčkujeme 1 mušľový vzor aj do horného bodu a spojíme do 1. KS pevným okom. Ukončíme, koniec vlny schováme vo vnútornej strane.

Spodný lem:

Nahodíme vlnu v strede zadnej časti, uháčkujeme 2 RO a 1 DS do toho istého očka. Potom pokračujeme 1 DS do všetkých očiek dookola. Na konci spojíme do 1. DS pevným okom.

Uháčkujeme 1 RO, 1 KS do toho istého očka, 1 KS do všetkých očiek dookola. Na konci spojíme do 1. KS pevným okom. Ukončíme, koniec vlny schováme vo vnútornej strane.

Postup pre veľkosť 42 cm:

Na začiatku uháčkujeme retiazku zo 64 očiek.

Spojíme retiazku do kruhu-uháčkujeme 1 PO do 1. RO.

RAD 1: Teraz uháčkujeme 2 RO a 1 DS do 1. očka. Pokračujeme 1 DS do všetkých očiek retiazky. Na konci radu spojíme do 1. DS pevným okom. (64 DS)

RAD 2: (2 DS, 1 RO, 2 DS) do prvého očka, 3 očká preskočíme, opakujeme (2 DS, 1 RO, 2 DS) do nasl. očka a 3 očká preskočíme až na koniec radu. Spojíme do 1. DS pevným okom. Uháčkovali sme mušľové vzory.

Uháčkujeme 2 RO a prejdeme do zadnej časti práce-uháčkujeme 1 PO popod 1. mušľový vzor-do 1. DS prvého radu. Uháčkujeme 3 RO.

RAD 3: 1 DS do 3 očiek, 1 RO, 1 očko preskočíme, opakujeme (1 DS do 3 očiek, 1 RO, 1 očko preskočíme) na koniec radu. Na konci uháčkujeme 1 DS do 3 očiek. Uháčkujeme 2 RO, otočíme.

RAD 4: 1 DS do 3 očiek, 1 DS do medzery, opakujeme (1 DS do 3 očiek a 1 DS do medzery)až na koniec radu. Na konci uháčkujeme 1 DS do 3 očiek. Uháčkujeme 2 RO a otočíme (to budeme robiť pred začatím každého nového radu)

RAD 5: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 1 očka, 1 RO, 1 očko preskočíme, pokračujeme vo vzore až na koniec radu, a na konci 1 DS do 1 očka a posledné 2 očká zháčkujeme do 1 DS

RAD 6: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do medzery, pokračujeme 1 DS až na koniec radu, a na konci opäť zháčkujeme posledné 2 očká do 1 DS

RAD 7: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 3 očiek, 1 RO, 1 očko preskočíme, pokračujeme vo vzore až na koniec radu, a na konci 1 DS do 3 očiek a zháčkujeme posledné 2 očká do 1 DS

RAD 8: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 2 očiek, 1 DS do medzery, pokračujeme 1 DS až na koniec radu, a na konci opäť zháčkujeme 2 očká do 1 DS

RAD 9: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 1 očka, 1 RO, 1 očko preskočíme, pokračujeme vo vzore až na koniec radu, a na konci 1 DS do 1 očka a posledné 2 očká zháčkujeme do 1 DS

RADY 10-17: opakujeme rady 6-9

RAD 18: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do medzery, pokračujeme 1 DS až na koniec radu, a na konci opäť zháčkujeme posledné 2 očká do 1 DS

RAD 19: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 3 očiek, 1 RO, 1 očko preskočíme, pokračujeme vo vzore až na koniec radu, a na konci 1 DS do 3 očiek a zháčkujeme posledné 2 očká do 1 DS

RAD 20: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 2 očiek, 1 DS do medzery, pokračujeme 1 DS až na koniec radu, a na konci opäť zháčkujeme 2 očká do 1 DS

RAD 21: (Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do nasl. očka, 1 RO, 1 očko preskočíme)7x, 1 DS, posledné 2 očká zháčkujeme do 1 DS

RAD 22: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do medzery, pokračujeme (1 DS do 2 očiek, 1 DS do medzery) až na koniec radu, a na konci opäť zháčkujeme posledné 2 očká do 1 DS

RAD 23: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do 2 očiek, (1 RO, 1 očko preskočíme, 1 DS do 2 očiek) až na koniec radu a na konci opäť zháčkujeme posl. 2 očká do 1 DS

RAD 24: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 DS do nasl. očka, (1 DS do medzery, pokračujeme 1 DS do 2očiek) až na koniec, na konci zháčkujeme 2 očká do 1 DS

RAD 25: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 RO, 1 očko preskočíme, (1 DS do 2 očiek, 1 RO, 1 očko preskočíme)až na koniec, posledné 2 očká zháčkujeme do 1 DS

RAD 26: (Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, potom 1 DS do nasl. očka)4x, 1 DS a posledné 2 očká zháčkujeme do 1 DS

RAD 27: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 RO, 1 očko preskočíme, 1 DS do 4 očiek, 1 RO, 1 očko preskočíme, a posl. 2 očká zháčkujeme do 1 DS

RAD 28: Zháčkujeme 2 očká(1 DS a medzeru) do 1 DS, 1 DS do 4 očiek, a posl. 2 očká (1 medzeru a posledný DS) zháčkujeme do 1 DS

RAD 29: Zháčkujeme 2 očká do 1 DS, 1 RO, preskočíme 2 očká a zháčkujeme 2 očká do 1 DS

RAD 30: Zháčkujeme 1 DS, medzeru a posledný DS do 1 DS

Uháčkujeme 1 RO a otočíme prácu.

LEMOVANIE:

Pracujeme na stranách, do každého jedného radu.

1 KS do nasl. radu. Potom uháčkujeme 1 mušľový vzor (2DS 1 RO 2 DS) do nasl. radu. Takto to budeme striedať až na koniec strany.

Keď máme jednu stranu hotovú- v strednej časti zháčkujeme obe zadné strany do 1 KS. Potom pokračujeme mušľovým vzorom do nasl. radu druhej strany a opäť tento postup striedame až kým neprídeme ku vrchu.

Potom uháčkujeme 1 mušľový vzor aj do horného bodu a spojíme do 1. KS pevným okom. Ukončíme, koniec vlny schováme vo vnútornej strane.

Spodný lem:

Nahodíme vlnu v strede zadnej časti, uháčkujeme 1 RO a 1 KS do toho istého očka, 1 KS do všetkých očiek dookola. Na konci spojíme do 1. KS pevným okom. Ukončíme, koniec vlny schováme vo vnútornej strane.

Videonávod:

Tento web k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti používa súbory cookie. Používaním tohto webu s ním súhlasíte. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť